| | POINTS DE RÉFLEX/CTION (MIROIR)

2018 04 19 | installaties met gevonden spiegels op de site van de Koer tijdens Tot in de Stad – de Koer Gent

| | POINTS DE REFLECTION

(Hoe) Kan een ruimte uitdagen tot creatief denken?
(Hoe) Kan ruimte van invloed zijn op processen die zich binnen de ruimte afspelen? 

ACTIE 1 MIROIR

site de Koer:
Spiegels in de Koer: als ruimtelijke ingrepen en als fotografische observaties.

Op de site verzamel ik achtergelaten spiegels. Ze krijgen een plaats in de verschillende  ruimtes. Soms onopvallend geïntegreerd in de ruimte, op andere plaatsen opvallend aangebracht. Voorlopig zonder criteria: het plaatsen gebeurt spontaan. De ruimte rondom, reflecties en de beelden op het spiegeloppervlak fotografeer ik (de spiegel als kader).

Misschien kunnen ze aanleiding geven tot een gedachtenwisseling over de potenties van de plekken.