MÉMOIRE MIROIR | ESPACES-AUTRES

2018 10 25-26-27 | De Koer
te zien tijdens residentenfestival Coup de Koer

in situ installatie : raamkaders, digitale foto, projectie, spiegel

Plaatsing van 2 kaders in open ramen met krimpfolie die als projectieterm dienen. Projectie van een beeld van de lege ruimte met stoel op het scherm.